Chỉ báo “Alligator” – Cách sử dụng

Chỉ báo “Alligator” – Cách sử dụng

“Miệng cá sấu” (Alligator) giúp đưa ra các quyết định đáng tin cậy khi đặt lệnh tăng hay giảm đối với giá trị tài sản được lựa chọn. Dựa trên cường độ tín hiệu, chúng ta sẽ có nguyên tắc ngoại suy cho các mô hình động:

Nếu chúng ta xử lý lượng lớn dữ liệu trải dài theo thời gian và có giá trị liên quan nhau, được hình thành tuần tự, thì chúng ta sẽ thấy trong thực tế nỗ lực dự đoán giá trị tiếp theo dựa trên cơ sở thống kê phân tích dữ liệu trước đó cho ra kết quả chính xác tới 75%.

Chỉ báo “Alligator” hoạt động như thế nào. Bản chất của chỉ báo

Trên biểu đồ, chỉ báo “Alligator” là ba đường, mỗi đường trong số chúng được hình thành nhờ tính toán giá trung bình động, tuy nhiên trong một khoảng thời gian nhất định liên quan đến nhau. Đường trên cùng theo xu hướng tăng dần được tính bằng cách chọn khoảng thời gian ngắn nhất so với thời điểm hiện tại. (Đường phía dưới cùng – khoảng thời gian dài nhất). Nếu như xu hướng giảm dần, thì các đường ngoài cùng sẽ thay đổi vị trí cho nhau.

 

Chiến thuật giao dịch là tham gia thị trường (mua tùy chọn nhị phân theo hướng tương ứng) trên cơ sở các tín hiệu chỉ báo đưa ra:

  • Trong xu hướng tăng, nếu đường (trên cùng) bỗng đi xuống dưới cùng, thì nghĩa là xu hướng đang thay đổi và cần phải chuẩn bị mua tùy chọn “Xuống”.
  • Tương tự như vậy trong xu hướng giảm, nếu đường dưới cùng lần lượt cắt hai đường còn lại và vượt lên trên cùng, thì đây là tín hiệu mạnh để mua tùy chọn “Lên”.

Trên sàng Binomo, chỉ báo “Alligator” có trong danh sách các chỉ báo giao dịch cơ bản.

Công cụ giao dịch này rất nổi tiếng và phổ biến, cho phép tự thiết lập các thông số dịch chuyển của các đường trung bình động.

 

Thiết lập chỉ báo “Alligator”: điều kiện thuận lợi để tham gia vào thị trường và các chiến lược sử dụng

Sử dụng “Alligator” cho các giao dịch chứng khoán truyền thống hoàn toàn không giống như sử dụng nó để mua các tùy chọn nhị phân tương ứng:

  • Để kiếm tài sản (hoặc hợp đồng tương lai từ nó) điều quan trọng nhất không chỉ là xu hướng chuyển động giá mà còn là giá trị tăng giá (hoặc giảm giá) tuyệt đối trên biểu đồ. Bởi vì giá trị tăng tuyệt đối càng cao thì lợi nhuận của người giao dịch càng lớn. Kết quả là, cần phải sử dụng cả giai đoạn tăng hoặc giảm nếu có thể.

Trong trường hợp này, người tham gia giao dịch thường rút ngắn độ dài của các chu kỳ có tính toán đường trung bình động. Chỉ báo “Alligator” bắt đầu điều chỉnh hướng chuyển động giá một cách “thoải mái hơn”, nhưng đồng thời độ chính xác của nó cũng kém hơn. Việc rút ngắn khoảng thời gian tính toán luôn đi kèm với sự suy giảm về độ tin cậy của các dự đoán cuối cùng. Ngoài ra, hành động ngay lập tức sau khi có tín hiệu là không an toàn.

  • Chiến lược giao dịch tùy chọn nhị phân khác xa so với mua-bán tài sản như vậy. Ở đây người tham gia thị trường giao dịch không quan tâm đến độ sâu chuyển động. Mục đích chính là làm sao xác định giá tăng hay giá giảm. Và điều quan trọng hơn nữa đó chỉ số dự báo chính xác đến đâu.

Chỉ báo “Alligator” (do Bill Wiliams phát minh) theo nghĩa này đòi hỏi có các tín hiệu kỹ thuật bổ sung, các tín hiệu này cho phép xác thực quyết định đưa ra. Trong trường hợp này bạn có thể sử dụng thêm ngọn nến để xác nhận. Chỉ báo “Alligator” có thể dùng kết hợp với giải chỉ báo fractal (hành lang xu hướng), nhưng bạn sẽ đạt được hiệu quả cao hơn nếu chờ đến khi ngọn nến có màu như mong đợi sau khi đường “Alligator” trên cùng và dưới cùng giao cắt. Đây là tín hiệu mạnh và bạn có thể tin tưởng nó.

Kết luận và kiến nghị

Nguyên tắc áp dụng chỉ báo “Alligator” rất đơn giản. Và ưu thế của nó chính là sự đơn giản này. Tất nhiên, bạn cũng có thể tăng cường thêm các bộ công cụ và sử dụng chỉ báo “Alligator” cùng với chỉ báo fractal, tuy nhiên không nên bật phân tích “tổng hợp”. Chỉ cần chắc chắn về trạng thái của thị trường và theo dõi chặt chẽ sự hình thành và kích thước của ngọn nến hiện tại.

Регистрация на Биномо