Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận

Dịch vụ Verify My Trade xác nhận chất lượng thực hiện giao dịch cao trên Binomo

Công ty Binomo đã vượt qua thành công kiểm toán của công cụ Verify My Trade: dịch vụ đánh giá chất lượng thực hiện lệnh giao dịch này đã xác nhận Binomo tuân thủ theo đúng những tiêu chuẩn bắt buộc. Verify My Trade đến từ Uỷ ban tài chính (The Financial Commission) cung cấp sự minh bạch thông tin cho cả nhà môi giới (broker) và cả khách hàng.

Verify My Trade là kho lưu trữ dữ liệu độc lập và có thể truy cập công khai. Dịch vụ chứa thông tin kiểm toán các giao dịch thực hiện bởi các broker và dealer trên thị trường tài chính.

Uỷ ban tài chính nói gì về dịch vụ Verify My Trade?

Công cụ Verify My Trade là một ý tưởng tuyệt vời giúp tăng tính minh bạch và nhận thức của trader với lĩnh vực giao dịch tài chính. Do đó, nó hoàn toàn phù hợp với khuôn khổ hoạt động của chúng tôi.

Verify My Trade đem lại điều gì ?

Dịch vụ được tạo ra để giúp trader so sánh giá trên thị trường (cụ thể là so sánh giá của broker bạn chọn với các công ty khác trên thị trường), tìm hiểu xem họ có nằm ngoài phạm vi giá không và xác định xem giao dịch có lợi nhuận hay không khi so sánh với các broker khác. Song trên thị trường không tồn tại một quy tắc thực hiện lệnh giao dịch chính xác hay không chính xác vì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự định giá.

Verify My Trade cũng cung cấp cho trader khái niệm thị trường phi tập trung là gì: chính dealer sẽ cung cấp cho khách hàng kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ của họ.

Nó hoạt động như thế nào ?

Từ ngày 22/11, Binomo cam kết hàng tháng cung cấp cho Verify My Trade 5000 lệnh giao dịch ngẫu nhiên của khách hàng để kiểm toán. Các giao dịch này sẽ được so sánh với các broker khác trên thị trường. Để xác nhận việc tuân thủ tiêu chuẩn thực hiện lệnh giao dịch, giá của broker phải tương ứng với chỉ số trung bình của thị trường.

Khách hàng có thể xem kết quả kiểm toán của Binomo tại trang web:

https://financialcommission.org/binomo/