Thời gian hết hạn trên thiết bị truy nhập Binomo

Thời gian hết hạn trên thiết bị truy nhập Binomo

Thời gian hết hạn là khoảng thời gian giữa lúc bắt đầu và chấm dứt một giao dịch. Thiết lập này là chức năng quan trọng của giao dịch quyền chọn vì người giao dịch kiếm được lợi nhuận nhờ dự báo đúng tại thời điểm hết hạn. Trên biểu đồ, “thời điểm đến hạn” hiển thị bằng dòng kẻ đỏ với biểu tượng cờ caro.

Làm thế nào để thiết lập thời gian hết hạn trên Binomo?

Giống như nhiều nền tảng khác, tùy chọn thiết lập thời gian hết hạn được đặt trên bảng cài đặt hợp đồng.

Tăng/giảm khoảng thời gian giao dịch bằng cách nhấn phím “+” và “-”. Ngoài ra có hai phím tắt dùng cho chức năng này giúp đơn giản hóa rất nhiều cho người dùng chiến lược mở rộng, trong đó mỗi giây đều quan trọng.

Và cách cuối cùng để thiết lập thời gian hết hạn là sử dụng danh sách xổ xuống, được kích hoạt khi nhấn vào vùng hiển thị thời gian.

Điều quan trọng bạn cần ghi nhớ là thời gian hết hạn là thời điểm chấm dứt hợp đồng tương lai. Do đó, nếu bạn muốn giao dịch trong 5 phút, bạn phải thêm 5 phút vào thời gian nền tảng hiện tại ở góc phải bên dưới và dùng nó trong các tùy chọn thiết lập. Có hai cảnh báo quan trọng như sau:

  • Sử dụng tiện ích thời gian trên nền tảng. Đồng hồ trên máy tính hay điện thoại của bạn có thể bị nhanh/chậm. Bất kỳ sai sót nào, đặc biệt khi giao dịch turbo đều có thể dẫn đến thất bại.
  • Cài đặt bước thời gian hết hạn là 1 phút. Nếu bạn cố thiết lập thời gian hết hạn tối thiểu cho quyền chọn vào phút cuối, thời gian hết hạn sẽ thay đổi. Trong một số trường hợp sẽ bị lưu ý.

Thời điểm bắt đầu khoảng thời gian của quyền chọn được biểu thị trong thiết bị truy nhập bằng đường sọc đỏ cho biết “Thời gian mua,” cũng được làm tròn. Giá khởi điểm dĩ nhiên sẽ là giá trị tại thời điểm bắt đầu giao dịch, không phải “Thời điểm mua,” tuy nhiên đường sọc này cho phép người giao dịch biết được thời gian chính xác khi thiết lập thời điểm hết hạn.

Hết hạn áp dụng cho quyền chọn classic và quyền chọn turbo

Thoạt tiên có vẻ như bạn có thể định dạng bằng phút cho bất kỳ thời gian hết hạn nào trên thiết bị truy nhập Binomo. Nhưng điều đó chỉ áp dụng cho năm phút đầu tiên. Bạn có thể thấy rõ điều đó khi mở danh mục xổ xuống.

Có hai loại hợp đồng trên nền tảng giao dịch: “Turbo” và “Classic” với các số liệu khả năng sinh lợi khác nhau.

Bạn không thể chọn riêng loai giao dịch vì thời gian hết hạn quyết định loại giao dịch là gì. Do đó, đối với giao dịch “turbo”, bước cài đặt là 1 phút, và sau mốc đó là 15 phút.

Thời gian hết hạn và khung thời gian

Hai giá trị thời gian này liên quan trực tiếp với nhau. Phân tích kỹ thuật và hình nến nói riêng có thể giúp bạn dự báo cho x số hình nến tiếp theo. Chúng tôi đã biết được thời gian hết hạn được quyết định bởi khoảng thời gian giao dịch. Nhưng chuyển động giá trong một giờ ví dụ như có thể hiển thị bằng 60 hình nến (với khung thời gian 1M) và 20 hình nến (trên 5M). Vì vậy, khi chọn thời gian hết hạn cho giao dịch, điều quan trọng là cân nhắc quy mô biểu đồ được thiết lập.

Đương nhiên chúng tôi không đưa bất cứ gợi ý nào về lựa chọn thời gian hết hạn. Tất cả đều phụ thuộc vào các yêu cầu chiến lược cụ thể của bạn.